Techtalenter

GÅ TIL FORSIDEN

Eiendomstalenter

EIENDOMSTALENTER

Finanstalenter

BESØK FINANSTALENTER

Våre tjenester


Bruttoliste

Vi leverer en bruttoliste med 15 til 20 sterke kandidater til stillingen som skal besettes.

Kandidatsøk i vårt personlige nettverk

Samtaler med bransjekontakter og kilder

Research basert på sektor-input, og identifiserer kandidater utenfor vårt eget nettverk

MEST POPULÆR

Nettoliste

Alt fra bruttoliste, og...

Utlysning, og utarbeidelse av stillingsannonse og

markedsmateriell

Interessekartlegging blant kandidater

Screeningsamtaler med kandidater

Presentasjon av aktuelle kandidater


Direkte kandidatinnspill

Ved direkte kandidatinnspill gjøres det ikke omfattende søk til stillingen, men det spilles inn kandidater Eiendomstalenter allerede har kjennskap til gjennom tidligere prosesser eller eget nettverk, og som vurderes som egnet og aktuelle for rollen.


Testing

Våre tester administreres av Alva Labs som er en AI-basert testplattform. Testene er utviklet av et team med psykometrikere, utviklere og rekrutteringseksperter, og kombinerer ledende vitenskap innen psykologiske målinger med avansert maskinlæring.

Testene tolkes ved bruk av kunstig intelligens for å oppnå et mest mulig objektivt resultat

Testene er adaptive og blir tilpasset hver enkel stilling ved å endre på kompleksitet og ønsket vektlegging av evner

På jakt etter et nytt talent?

Finanstalenter er en del av Talentgruppen
Talentgruppen

Finanstalenter

Eiendomstalenter

Techtalenter